Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

The three Dolls

The three Dolls in a man's life are:


1. His Daughter - 'Baby doll'


2. His Girlfriend - 'Barbie doll'3. His Wife - 'Panadol'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου