Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Quiz

Scroll down below the chinese charecters:


How many faces can you find?

To test your intelligence:
If can find 0 - 5 faces - Lazy
If can find 6 - 7 faces - Normal
If can find 8 - 9 faces - Very Normal
If can find 10 - 11 - Smart
If can find 12 - 13 faces - Genius

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου