Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

Εντυπωσιακό ………..

by email: vitsas@

This is enlightening!!!!
This is probably what it does to our brain power - like putting your head in a microwave, eh?
Check this out, we're supposed to believe that mobile phones are safe?

Click on the word 'POPCORN' below and watch.

POPCORN


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου