Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

van Yannis : logiro-gea


Οταν ο Χρόνος είναι το Μέσον,
δεν έχει Σημασία η Ώρα.

When the Time is the Means,
does not have Importance the Hour.

Lorsque le temps est le moyen,
n'a pas importance l'heure.

Quando il tempo è il modo,
non ha importanza l'ora.

Wenn die Zeit die Mittel ist,
hat nicht Wert die Stunde.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου